SSS

SSS

Bozuk datadan veri kurtarmak için aşağıdaki sorguları sırasıyla çalıştırın

 

EXEC sp_resetstatus’dataismi’;
ALTER DATABASE dataismi SET EMERGENCY
DBCC checkdb(‘dataismi’)
ALTER DATABASE dataismi SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB(‘dataismi’,REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE dataismi SET MULTI_USER

Yeni yontem not found hatası veriyor ise;

ALTER TABLE [dbo].[TBLKULLANP] ADD[YENIYONTEM] [char]

Yeni kullanıma başlayan firmalar için Netsis’de  boş bir şirket açmak;

Yardımcı Programlar/Kayıt/Şirket İşlemleri/Şirket Tanımlama..
Oluşturulacak yeni şirketin adı Şirket adı kısmına yazılır ve Tamam butonuna tıklanır.

Netsis’de Kullanılan bir şirketin kopyasını yaratmak için;

Yardımcı Programlar/Kayıt/Şirket İşlemleri/Şirket Kopyalama..adımından yeni oluşacak şirketim adı yazılır ve onaylanır.

Netsis’de  Kullanılan bir şirketi silmek için;

Yardımcı Programlar/Kayıt/Şirket İşlemleri/Şirket silme adımından silinecek şirket rehberden seçilir ve onaylanır.

Bir şirketin belli sabitlerini başka bir şirkete aktarmak;

Sene Sonu Devir /Kayıt/Yeni Yıl Kopyalama adımından içinde bulunulan şirketin sabitlerinin aktarılacağı şirket adı yazılır ve aktarımı yapılacak sabitler seçilip onaylanır.

Netsis’de Fatura ve diğer modüllerde rakamlara ondalık girişi yapılamıyorsa yada istenen kadar ondalık girilemiyorsa;

Yardımcı programlar/Kayıt/Netsis Ondalık Sistemi; adımından ondalık bölümünden ilgili sahalara istenilen ondalık uzunlukları kadar tanımlama yapılabilir. Ayrıca sadece belli modüller içinde ondalık uzunlukları tanımlayabilirsiniz.

Netsis’de Fatura Basımında TL ve KR ibareleri gelmiyorsa;

Yardımcı programlar/Kayıt/Şirket Şube Parametre Tanımlamaları Parametre kayıtlarında para birimi kısmına TL/KR yazılı olduğunu kontrol ediniz.
İçinde bulunduğunuz şirketin Yardım menüsü altından Program Bilgisinden Onaylı sürümün 0.0.0 dan farklı olduğunu ve şirket yılının doğru olduğundan emin olunuz.Dizayn modülünde yazı ile genel toplam sahasında 1045 sahasının kullanıldığına emin olunuz.

Netsis’de Her hangi bir rapora girdiğinizde ilgili modülün Dll inden hata alıyorsanız;

Netsis/FUSION/Servis/Regkontrol.exe çalıştırılmalıdır.

Netsis’de Otomatik yedek almak;

Başlat / Programlar / Microsoft SQL Server / Enterprice manager menüsüne tıklayarak başlayabiliriz.
Karşımız çıkan ekranda Microsoft SQl Server / Sql Server Group / İlgili SQl kurulumu tıklanıp management satırı tıklayarak açılır.
Bu aşamadan sonra gelen menüleri yanlarındaki + imgesine tıklayarak açıyoruz.
Database Maintenance Plans üzerinde çift tıklayıp ekranın sağ tarafında sağ click yapıp New Maintenance Plan menüsüne tıklıyoruz.
Karşımıza gelen ekranı Next yazıp geçmeliyiz.
Bir sonraki ekranda hangi veritabanının yedeğini alacağımızı belirttiğinden ilgili veritabanını işaretleyip tekrar next demeliyiz.
Karşımıza gelen ekranda herhangi bir şeyi seçmeden next butonuna basıp geçiyoruz.
Bir sonraki adımda yine Karşımıza gelen ekranda herhangi bir şeyi seçmeden next butonuna basıp geçiyoruz.
Sonraki adımda ise karşımız gelen ekranda Back up the database as part of maintenance plan parametresi işaretlenecek, ayrıca Verify the integrity of the backup when complete paremetresini işaretlememiz gerekiyor. Son olarak change butonuna basmalıyız.
Change butonuna basınca ekrana gelen görüntü aşağıdaki gibidir ve o ekrandan günlük haftalık..saat bildirimi gibi seçimlerimizi yapabiliriz.
Ardından Ok butonuna basıp bir önceki ekrana döner ve Next butonuna basarız.
Bir sonra karşımıza gelen ekran üzerinde hangi dizine yedek alacağımızı ve her data için ayrı bir klasör oluşturup oluşturmayacağımızın sorgusu yapılıyor.:Ve son olarak remove ile önceden alınmış yedeklerin belirtilen tarih aralığında silinmesi sağlanıyor.
Ve bir sonraki görüntüde use this directory parametresinin sağındaki üç nokta butonuna basarak yedek alacağımız dizini seçip tamam butonuna basıyoruz.
Sonra gelen üç ekran next butonu ile geçilerek en son ekranda finish butonunu kullanarak işlemi sonlandırıyoruz.

Netsis Hareketi olmayan stokları siler;

LISTELER……………………

SELECT * FROM TBLSTSABIT
WHERE
STOK_KODU NOT IN ( SELECT ISNULL( STOK_KODU ,”) FROM TBLSTHAR )
AND STOK_KODU NOT IN ( SELECT ISNULL( STOK_KODU ,”) FROM TBLSIPATRA )
AND STOK_KODU NOT IN ( SELECT ISNULL( STOKKODU ,”) FROM TBLSEVKTRA )
AND STOK_KODU NOT IN ( SELECT ISNULL( STOK_KODU ,”) FROM TBLTEKLIFTRA )
AND STOK_KODU NOT IN ( SELECT ISNULL( STOK_KODU ,”) FROM TBLSAYIM )

SILER………………………………….

DELETE FROM TBLSTSABIT
WHERE
STOK_KODU NOT IN ( SELECT ISNULL( STOK_KODU ,”) FROM TBLSTHAR )
AND STOK_KODU NOT IN ( SELECT ISNULL( STOK_KODU ,”) FROM TBLSIPATRA )
AND STOK_KODU NOT IN ( SELECT ISNULL( STOKKODU ,”) FROM TBLSEVKTRA )
AND STOK_KODU NOT IN ( SELECT ISNULL( STOK_KODU ,”) FROM TBLTEKLIFTRA )
AND STOK_KODU NOT IN ( SELECT ISNULL( STOK_KODU ,”) FROM TBLSAYIM )

Bir Adet Bilgisayarın Yıllık Enerji sarfiyatı;

Bilgisayarlar saatte ortalama 400watt enerji tüketir.
Yani saatte 0.4 kWatt
Günde 24×0.4 = 9.6 kWatt
1 kWatt Elektrik = 0.37 TL
Günlük Elektrik Gideri 0.37×9.6 = 3.55 TL
Aylık Elektrik Gideri 30×1.632 = 106.50 TL
Yıllık Elektrik Gideri 12×106.50 = 1278 TL